VÄLKOMMEN TILL SPONSOR LIGHT

Ett projekt som hjälper barnen i byn Nyaksusu, Uganda.
Insamlade medel går till barnens skolavgifter och lunch.

Sponsor Light är ett projekt som syftar till att hjälpa barn i byn Nyaksusu i Kasese, Uganda att gå i skolan och få skollunch varje dag. Nykasusu ligger i bergen utanför Kasese och livsvillkoren är svåra. Familjerna lever på småskaligt jordbruk, de odlar vad de skall äta och eventuellt litet överskott säljs på marknaden.

SKÄNK ETT BIDRAG

Här kan du få information om vad du kan göra för att stödja projektet.

UPPDATERINGAR

Här kan du läsa om vad som händer på plats.