Välkommen till Sponsor Light

Ett projekt som hjälper barnen i byn Nyaksusu, Uganda.
Insamlade medel går till barnens skolavgifter och lunch.