Sponsor Light är ett projekt som syftar till att hjälpa barn i byn Nyaksusu i Kasese, Uganda att gå i skolan och få skollunch varje dag.

  • Sponsor Light är ett projekt som syftar till att hjälpa barn i byn Nyakasojo i Kasese, Uganda att gå i skolan och få skollunch varje dag. Vi jobbar med små men pålitliga insatser som kan vara start på en positiv utveckling av och för människorna i byn. Läs mer om projektet här.

    -