Organisationer och företag som Sponsor Light samarbetar med, hur och varför.

RWE-SCSF.
Simon startade organisationen RWensori-Swe-Child Support Foundation 2014 i Uganda. De jobbar med barnen för att genom dem lyfta upp ett samhälle med låg utbildningsnivå, många som lever i fattigdom, där väldigt få vet något om världen omkring dem och ännu färre har en anställning eller annan kontakt med samhället utanför byarna i bergen. Dvs samhället runt omkring Simon, hans egen by och de omkring. I detta arbete, som omfattar sjukvårdsupplysning, malariaprevention, stöttning i barnuppfostran, samhällsinfo och mycket annat (vill du veta mer så ta kontakt med Moa eller Simon) är just skolgång en viktig del. Det är ju barnen som bygger framtiden och ju fler med utbildning desto större möjligheter för en positiv utveckling för byn och dess invånare. Vårt projekt Sponsor Light är ett av fundamenten i denna organisation. Jag, Moa, träffar regelbundet styrelsen för RWE-SCSF och den är registrerad i Uganda. I styrelsen sitter ett par lokala politiker och föräldrar till några av barnen, Simon är huvudman Vi jobbar med alla dessa delar men just nu är Sponsor Light den mest aktiva. En sak vi nu diskuterar är ett påbyggnadsprojekt. Vi hjälper ju barnen och föräldrarna upp till P7, efter det behöver de, för att ha någon chans att ta sig in på arbetsmarknaden, gå senior 1–4. Hur kan vi stötta även där? På senaste styrelsemötet bestämde vi att inte ta in ytterligare barn i Sponsor Light förrän vi har en fortsättning, vi sa att vi skall kontakta familjerna som har elever påväg att avsluta p.7, ta reda på vad de har för framtidstankar och om vi kan stötta dem vidare. Just nu handlar det om tre elever. En tanke är att fortsätta stötta med samma summa som tidigare och uppmuntra familjerna att hitta vägar att betala resten, senior är dyrare än primary.

Deep Travel är Moas företag som arrangerar resor till Uganda. Det är hennes försörjning som gör att det går kan spendera så mycket tid i Uganda och kunna göra projekt som detta. Deep Travel har volontärresor i sitt utbud och nu i februari 2017 är det barnen i Sponsor Light som får ta del av den. Se Volontär-utbyte. Deep Travel är ett företag som tjänar pengar men har en starkt fungerande värdegrund och ett tänk som går hand i hand med Sponsor Lights värderingar. Vi tar gärna våra resenärer till projekten och visar vad vi gör. Du kan läsa mer om Deep Travel på hemsidan www.deeptravel.se