Barnen i projektet

Femtio barn går i skola med lunch, några har extra stöd hemma med mat och rådgivning. Alla har tillgång till fantastiska Zigge House med engagerad coacher och genomtänkta aktiviteter.

Vi har i nuläget (maj 2018) femtio barn i projektet. De får skollunch och skolavgift av oss, föräldrarna betalar uniform, böcker, ser till att barnen går till skolan och håller intresset för skolan levande genom att fråga och uppmuntra. Barnen och deras familjer har tillgång till aktiviteter på Zigge House, varje veckoslut samt på loven. En annan fördel med att tillhöra Sponsor Light är att de tillhör en grupp och blir starkare, kan lättare göra sig hörda på sina olika skolor, hemma och i samhället. Om det är något problem på en skola eller annat kan de ta hjälp av gruppen eller av Moa, Simon och styrelsen.
De coachas av tre ungdomar som själva var sponsorlightbarn och nu är bra förebilder, leder lekar, studiegrupper och håller koll på barnen, ser om det är något de behöver eller som inte stämmer. En del av dem har extra tufft hemma och där kan vi hjälpa med extra mat eller rådgivning.

Besök i barnens hem


Det finns flera orsaker till att Moa och Simon bestämt sig för att besöka alla barn i projektet i deras hemmiljö. Dels vill vi se hur de har det, även om de flesta lever väldigt knappt är det ofta lätt att se skillnaden på ett fattigt men tryggt hem och ett där miljön kan vara farlig för barnet – med ugandiska mått mätt naturligtvis… Dels är det att visa respekt för familjerna, de flesta undrar när vi skall komma till dem och ser det som en ära att få bjuda in en så långväga gäst.

Det betyder en del för tonen i projektet. Vi kastar inte hjälppaket från skyn, vi hjälps åt att göra livet lite lättare för barnen. Det är också en del i vår stävan efter ett totalt transparent projekt. Moa och Simon, föräldrarna och barnen och alla sponsorer, ska veta var pengarna hamnar och var de behövs. Sen är det också väldigt spännande och roligt att se och höra alla dessa människoöden, även om det gör ont i en, att en inte kan hjälpa alla, nu och direkt.

Vi försöker hålla huvudet kallt och hoppas på våra ungdomar, på framtiden.