Hej alla!
Nu har det varit tyst från mig länge men det betyder inte att vår verksamhet legat nere. Simon och våra coacher har jobbat på som vanligt fram till total Corona lockdown, då det blev förbjudet att träffas fler än tre i taget och vi fick stänga. Vi har valt, till skillnad från de flesta arbetsgivare i regionen, att ge våra coacher lön även då verksamheten ligger nere och de har bl a hjälpt till att distribuera mat till våra familjer och informera om coronaviruset med bildstöd. Det var ett privat initiativ från några i Facebook-gruppen då jag fortfarande inte hade fixat med bankkonto. Nu är det ordnat med konto, Swish-nummer och en bokföringsperson till stöd. Detta gör att en del av era donationer går till administration här i Sverige (2kr/Swish samt en årskostnad för bokföring). Men utan detta kan vi inte driva projektet vidare och det kändes inte som ett alternativ. Jag ska göra det jag kan för att hålla kostnaderna på miniminivå och redovisa vad som går till vad, precis som vanligt.

Nu vet ingen när en ny termin kan starta eller när barnen får börja skolan igen, men jag tänkte att vi kör en matinsamling nu till våra familjer. De har ingen skollunch och har förlorat all möjlighet till inkomst i och med att samhället stängde helt. Nu har tyvärr Kasese dessutom drabbats av stora översvämningar och det gör ju inte situationen lättare. Ingen av våra familjer har blivit av med sina hus, översvämningen drabbade främst Kilembe, några kilometer ifrån Zigge House. Men flera hade sina odlingar åt det hållet och de ligger nu under vatten.

Jag vet att många har det tufft även här i Sverige nu, men många bäckar små… Alla bidrag uppskattas! Skriv gärna om din donation gäller skolavgift, som jag i så fall sparar tills skolan öppnar igen eller skriv ”nödstöd” som blir omvandlat till bönor och majsmjöl så snart det räcker till alla familjer.
Slutligen ett stort tack till alla som hört av sig och frågat om ni kan hjälpa till under de här veckorna! Det känns hoppfullt mitt i allt trist som händer.
Kram på er!
/Moa