Sponsor Light är ett projekt som syftar till att hjälpa barn i byn Nyaksusu i Kasese, Uganda att gå i skolan och få skollunch varje dag. Nykasusu ligger i bergen utanför Kasese och livsvillkoren är svåra. Familjerna lever på småskaligt jordbruk, de odlar vad de skall äta och eventuellt litet överskott säljs på marknaden.