Board meeting i Uganda Swe foundation som Sponsor Light är en del av. Tre styrelsemedlemmar var frånvarande, två var tvungna att jobba, den tredje hittade vi aldrig, kanske hade hon missförstått mötesplatsen och då hon inte har telefon fick vi köra utan henne tyvärr. Var ändå trevligt och vi fick diskuterat mycket. Bra folk.